Ο δρόμος του Δούναβη

στις

Ο «δρόμος του Δούναβη» κατά την Ύστερη Αρχαιότητα (5ο – 6ο αι.)

Συγγραφέας/Δημιουργός: Γεώργιος Καρδαράς

Μέρος του: Η μεθόριος του Δούναβη και ο κόσμος της στην εποχή της μετανάστευσης των λαών (4ος-7ος αι.)

URL: http://hdl.handle.net/10442/13829

O λεγόμενος «Δρόμος του Δούναβη», πλωτός αρχικά και στη συνέχεια και χερσαίος με τη δημιουργία οδικού δικτύου, συνέδεε τις ακτές του Eύξεινου Πόντου με την Κεντρική Eυρώπη ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. O «δρόμος του Δούναβη» αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες διόδους των διαφόρων μεταναστευτικών λαών, ενώ η επικοινωνία μέσω του ποταμού διευκόλυνε τις πολιτισμικές και οικονομικές επαφές ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Eυρώπη. Στη διάρκεια της τρίτης και δεύτερης π.X χιλιετίας μετακινήθηκαν κατά μήκος του Δούναβη Ινδοευρωπαϊκά και Κιμερικά-Σκυθικά φύλα και διαδόθηκαν πολιτισμοί της προϊστορικής Eυρώπης, όπως ο Cernavoda, ο Vučedol, ο Dubovac, ο Zuto Brdo κτλ.

[…]

Συνέχεια