ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου http://www.chilonas.com πριν επισκεφθεί τον δικτυακό τόπο, υποχρεούται να λάβει γνώση των όρων χρήσης και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών που αναγράφονται στο παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας να μην κάνει χρήση αυτού. Σε περίπτωση που μετά την ανάγνωση προβαίνει σε χρήση σημαίνει ότι τους αποδέχεται.

Οι κατωτέρω όροι ισχύουν για το σύνολο του δικτυακού τόπου.

Το http://www.chilonas.com/ (για λόγους συντομίας Χείλων) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφ’ όσον εξακολουθούν τη χρήση, συνεπάγεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή (ολική, μερική ή αποσπασματική) μετάφραση, αναμετάδοση, με την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής προέλευσης.

Όσον αφορά στα ενυπόγραφα άρθρα (Γράφει ο…….) και ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία φέρουν την ένδειξη © Copyright επιτρέπεται η αναδημοσίευση ΜΟΝΟΝ κατόπιν αδείας του συγγραφέα.

Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι ελεύθερη προς όλους. Κάθε υλικό που αποστέλλεται σε αυτή τίθεται αυτόματα στη διάθεση της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, με ηθική δέσμευση την αναφορά σε πηγή, ή συγγραφέα εκτός εάν ο αποστολέας επιθυμεί ανωνυμία. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν ισχύουν από τη στιγμή που γίνεται χρήση της ανωτέρω διεύθυνσης.

Συνοπτικός οδηγός χρήσης περιεχομένου έχει αναρτηθεί στο υποσέλιδο του ιστολογίου (Creative Commons)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Χείλων  χωρίς να εγγυάται και συνεπώς ευθύνεται, καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Χείλωνος για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω χρήσης του δικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς ουδεμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες ο Χείλων αρνείται ρητά, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Ο Χείλων σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου, ούτε την απουσία «ιών» είτε πρόκειται για το δικτυακό τόπο, είτε για κάποια άλλη ιστοσελίδα (site) ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων έχει ληφθεί περιεχόμενο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Παρ’ ότι το παρόν ιστολόγιο όπως και κάθε ιστολόγιο με την κατάληξη «.com» υπάγεται στο Αμερικανικό Δίκαιο, εντούτοις ακολουθείται η πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελληνικής νομοθεσίας, Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 25 του Ν. 2121/93

1. Επιτρέπονται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό τα κάτωθι:

    α) Η αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας έργων, που βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος,

     β) Η αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό με μέσα μαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενημέρωσης επί επίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμάτων από διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δημόσια.

2. Η αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό πρέπει να συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού.

ΑΡΘΡΟ 26 του Ν.2121/93

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η περιστασιακή αναπαραγωγή και διάδοση με μέσα μαζικής επικοινωνίας εικόνων με έργα αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή εφαρμοσμένων τεχνών, που βρίσκονται μονίμως σε δημόσιο χώρο.

Κάθε περιεχόμενο όπως εικόνες φόντου (wallpaper) παιχνίδια, μουσική, ηχητικό υλικό, video (βίντεο) οπτικό-ακουστικό υλικό, γραπτό κείμενο (text) γραφικά, μηνύματα, ειδησεογραφικά ή ενημερωτικά δελτία σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, έργα τέχνης ή δημιουργήματα (artwork) εικονογραφήσεις, απεικονίσεις, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, απεικονίσεις κινουμένου σχεδίου (animations) δεδομένα, πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, άλλες πληροφορίες που παρουσιάζονται, ή υλικό που είναι προσβάσιμο και/ή διαθέσιμο από μένα, ή παρέχεται από εμένα για δική σας χρήση είναι νόμιμο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος ιστολογίου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ιδίας ευθύνης.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Ο παρών δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άρθρων – σχολίων συγγραφέων και σχολιαστών ή τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links) υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Tυχόν προβλήματα που προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.  Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Το http://www.chilonas.com είναι ιστολόγιο ειδικού ενδιαφέροντος κι ως εκ τούτου το περιεχόμενο των σχολίων πρέπει να είναι σχετικό με το εκάστοτε άρθρο.

Τα σχόλια να είναι κόσμια, πολιτισμένα και ουσιώδη. Μην χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα και greeklish. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του ιστοχώρου κρίνει πως ο όρος δεν τηρείται, δικαιούται να διαγράψει το σχόλιο.

Ο διαχειριστής του ιστολογίου υποχρεούται να διαγράφει σχόλια που παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο περί ελευθερίας του λόγου ή τη σχετική νομοθεσία, από τη στιγμή που το διαπιστώσει ο ίδιος ή του κοινοποιηθεί η παραβίαση και όταν αυτό καταστεί τεχνικά δυνατό. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τους λόγους της διαγραφής εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά o σχολιαστής.

Ο σχολιαστής αποδέχεται πως τα σχόλιά του δε διέπονται από κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα του ίδιου ή άλλου προσώπου και πως το περιεχόμενο των σχολίων του είναι ελεύθερο προς χρήση από τρίτους χωρίς περιορισμούς.

Ο σχολιαστής δεν έχει τη δυνατότητα διαγραφής των σχολίων του μετά τη δημοσίευσή τους. Μπορεί όμως να απευθυνθεί με αποστολή email προς το διαχειριστή του ιστολογίου με το αίτημα να διαγραφεί κάποιο σχόλιό του. Το αίτημα θα ικανοποιηθεί μόνο όταν αυτό καταστεί δυνατό και μόνο εφόσον έχει αφήσει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όταν κατέθεσε το σχόλιό του. Η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνον όταν ο σχολιαστής απαντήσει στο μήνυμα επιβεβαίωσης που θα του στείλει ο διαχειριστής στην παραπάνω διεύθυνση.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΩΝ

  • Τα σχόλια πρέπει να είναι γραμμένα με ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες, όχι greeklish.
  • Ελέγξτε το σχόλιο για τυχόν λάθη που αλλοιώνουν το νόημα και εφόσον διαπιστωθούν ενημερώστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
  • Τα σχόλια των μελών και επισκεπτών να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα και τεκμηριωμένα.
  • Σε περίπτωση που αντιγράφεται κάποιο κείμενο ή απόσπασμα κειμένου από άλλη ιστοσελίδα, blog ή από κάποια άλλη πηγή να αναφέρεται η προέλευση.
  • Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού κράτους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

  • Οιοδήποτε μήνυμα σχετικά με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης προστασίας λογισμικού καθώς και σύνδεσμοι (links) προς ιστοσελίδες με παρόμοιο περιεχόμενο.
  • H υποβολή σχολίων με σκοπό να δημιουργήσουν έριδες, αντιδικίες, ή γενικώς άσχημο κλίμα στις συζητήσεις του ιστολογίου.
  • Η χρήση υβριστικών – προσβλητικών λέξεων και φράσεων.
  • Η ανάρτηση διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Ο χρήστης αποδέχεται ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και τα σχόλια που έχει εισάγει αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεσή του. Τα μέλη/επισκέπτες του ιστολογίου δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες που αφορούν άλλα μέλη/επισκέπτες αυτού.

Εφόσον γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών» στοιχείων, τότε η διαχείριση του ιστολογίου έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των σχολίων.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.chilonas.com και κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση τους διέπονται από το Αμερικανικό Δίκαιο.

Η φιλοξενία του ιστολογίου γίνεται από την εταιρία WordPress σε εξυπηρετητές (servers) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, με απόλυτη ευθύνη της WordPress και http://www.wordpress.com.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (BLOGS) ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Το «απόρρητο» των blogs με κατάληξη .com, καλύπτεται από την Αμερικανική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ρητά πως «δεν επιτρέπεται να γίνει άρση του απορρήτου λόγω συκοφαντικής δυσφήμισης». Εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμηση, αλλά για πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα (όπως π.χ εκβιασμό) ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ γίνεται άρση.

Στις ΗΠΑ, οι bloggers προστατεύονται από το πρώτο άρθρο του Συντάγματος, το οποίο δίνει σε όλους «το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. To 2006 το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας γνωμοδότησε ότι οι bloggers δεν διώκονται ποινικά όταν ο διαδικτυακός τους τόπος φιλοξενεί σχόλια αναγνωστών τα οποία είναι συκοφαντικά προς τρίτα πρόσωπα. Αργότερα το ίδιο δικαστήριο αναγνώρισε και το δικαίωμα  «να μην αποκαλύπτουν τις πηγές τους».