ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αππιανός:  History of RomeThe Mithridatic Wars

Διοδώρος Σικελιώτης: Ιστορική Βιβλιοθήκη

Ησίοδος: Έργα και Ημέραι

Λούκιος Απουλήιος

Μέμνων

Οβίδιος: Μεταμορφώσεις

Όμηρος

Υγίνος: Ποιητική Αστρονομία