ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Μέμνωνος:

Αππιανού:  History of RomeThe Mithridatic Wars

Υγίνου: Ποιητική Αστρονομία

Διοδώρου Σικελιώτη: Ιστορική Βιβλιοθήκη

Οβιδίου: Μεταμορφώσεις

Ησιόδου: Έργα και Ημέραι

Πορφύριος

Λούκιος Απουλήιος

Μυθολογικὸν, Συντίπα τοῦ Φιλοσόφου

Εράσμου, Μωρίας Εγκώμιον