Φωτάκου, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως

στις

 

Screen Shot 2018-05-14 at 2.29.04 PM

Από την εισαγωγή στο έργο, απευθυνόμενος στον Γεώργιο Τερτσέτη του οποίου οι παραινέσεις φαίνεται ότι οδήγησαν τον συγγραφέα να αποφασίσει την εξιστόρηση των βιωμάτων του.

Screen Shot 2017-11-12 at 20.46.15

 

Φωτάκου, Απομνημονεύματα Περί της Ελληνικής Επαναστάσεως