Ιστορική ανακύκλωση

στις

Στο εξώφυλλο ο Αμερικανός οικονομολόγος Paul R. Porter

Γράφει ο Χείλων

…………………..»Υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία εις το βιοτικόν έπίπεδον και τα εισοδήματα ανά την Ελλάδα. Οι κερδίζοντες, δηλαδή οι βιομήχανοι, οι έμποροι, οι κερδοσκόποι και οι μαυραγορίται, διάγουν εν πλούτω και χλιδή, το πρόβλημα δε αυτό ουδεμία κυβέρνησις το αντιμετώπισεν αποτελεσματικώς. Εν τω μεταξύ αι λαϊκαί μάζαι περνούν μίαν αθλίαν ζωή. Οι κερδίζοντες είναι σχετικώς ολίγοι τον αριθμόν και ο συνολικός πλούτος των, περιερχόμενος εις το σύνολον του πληθυσμού θα επέφερεν ελάχιστην βελτίωσιν των γενικών συνθηκών διαβιώ­σεως. Αλλ’ ο πολυτελής τρόπος ζωής των εν μέσω της πτώχειας, συντείνει εις το να εξοργίζη τας μάζας και να υπογραμμίζη την δυστυχίαν των πτωχών».

 «Υπάρχει εις την χώραν σημαντικόν ποσοστόν συγκεκαλυμμένης ανεργίας, δεδομένου ότι τα 20% του πληθυσμού χρησιμοποιούνται υπό του κράτους ή εξαρτώνται εξ αυτού. Τα επίπεδα ζωής των δημοσίων υπαλ­λήλων, των συνταξιούχων και των άλλων μισθοβιώτων αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα, ο οποίος συμβάλλει εις την πολιτικήν και κοινωνικήν έντασιν που χαρακτηρίζει σήμερον την Ελλάδα».

«Ουδέν μέτρον ελήφθη από της απελευθερώσεως δια να δοθή χρήσιμος εργασία εις τους δυναμένους να εργασθούν από το ευρύ αυτό στρώμα του πληθυσμού».

«Δύο και ήμισυ έτη μετά την απελευθέρωσιν η Ελλάς ευρίσκεται εις μί­αν κατάστασιν νεκρώσεως παρά την ουσιαστικήν εξωτερικήν βοήθειαν και την αρμοδίαν εξωτερικήν καθοδήγησιν».

 «Σημαντικά ποσά ξένου συναλλάγματος εσπαταλήθησαν κατά το παρελθόν έτος εις εισαγωγάς ειδών πολυτελείας, εις πώλησιν χρυσών λιρών από το κράτος και εις πράξεις επί του νομίσματος εις την μαύρην  αγοράν»……………………….

—————————————————————————————————-

Το ανωτέρω κείμενο είναι απόσπασμα από την έκθεση που συνέταξε και υπέβαλλε το 1947 στη Βουλή των Η.Π.Α ο Αμερικανός οικονομολόγος Paul R. Porter ως επικεφαλής της “Αποστολής Οικονομικής Έρευνας” η οποία είχε έλθει στην Ελλάδα κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου Harry Truman, με σκοπό την διερεύνηση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών της χώρας, προκειμένου να αποφασισθεί η χορήγηση ή μη οικονομικής βοήθειας των Η.Π.Α προς τη χώρα μας.

 Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επικρατούσες συνθήκες ουδόλως διαφέρουν από τις σημερινές τις οποίες βιώνει η πατρίδα μας. Ειδικότερα αν δεν υπήρχαν ορισμένες χαρακτηριστικές αναφορές στο κείμενο, θα νόμιζε κάποιος ότι αναφέρεται σε σημερινές καταστάσεις.

 Είναι επίσης προφανές ότι στα έτη που μεσολάβησαν από το συγκεκριμένο γεγονός, δεν άλλαξε το παραμικρό στη νοοτροπία και στάση των Ελλήνων, αναλύοντας δε διαχρονικά τη συμπεριφορά τους, εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι οι σημερινές καταστάσεις που βιώνουμε είναι αποτέλεσμα δικών μας ενεργειών και πράξεων. Διότι δεν είχαμε το σθένος να αρνηθούμε αυτά που μας προσέφεραν αφειδώς οι κρατούντες, δεν είχαμε τη διορατικότητα να δούμε ότι η ζωή που ζούσαμε ήταν αντιστρόφως ανάλογη των δυνατοτήτων μας.

 Ανεχθήκαμε και αποδεχθήκαμε οι πάσης φύσεως ειδικοί και «Πανεπιστήμονες» να διαμορφώνουν την άποψή μας.

 Δεν ξεστομίσαμε ούτε ένα ΟΧΙ σε ότι μας κολάκευε ή μας «βόλευε» άσχετα αν αυτό ήταν ανέντιμο, ανήθικο, παράνομο, παράτυπο, άτοπο, παράλογο.

 Εξακολουθήσαμε να διατηρούμε τον ίδιο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της ιστορίας.

 Μετατρέψαμε σε επάγγελμα τους θεσμούς (πολιτικούς, κοινωνικούς).

 Εφόσον λοιπόν επιλέξαμε να ζήσουμε μια ζωή που δεν μας άξιζε, ή ακριβέστερα που δεν άρμοζε…………..τώρα θα ζήσουμε τη ζωή που φοβόμαστε.

5 Σχόλια

 1. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ λέει:

  Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,

  Μου αρέσει!

  1. Ο/Η Xείλων λέει:

   Γιάννη……….μάλλον επί μακρόν

   Μου αρέσει!

   1. Ο/Η emvolo λέει:

    Το άλογο όταν το πεταλώνεις πρέπει να χτυπάς μια στο καρφί και μια στο πέταλο, αλλιώς….. κλωτσάει. Χειρότερα δε κλωτσάει ο γάιδαρος….

    Μου αρέσει!

   2. Ο/Η Xείλων λέει:

    Τουλάχιστον τα τετράποδα αντιδρούν

    Μου αρέσει!

Τα σχόλια έχουν κλείσει.