Στις πηγές του Ænon – ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου

στις

Η Ænon (Aenon) είναι περιοχή του Ιορδάνη ποταμού, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και στην οποία βάπτιζε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μετά την συνάντησή του με τον Ιησού.

Σοφία Κιόρογλου


Στις πηγές του Αινών
εδίψασα και ήπια νερό
εγγύς της Σαλήμ
είπα να ξαποστάσω
Εκοίταξα γύρω μου…
Ογκώδη λίθινα σώματα
λες και υποκλίνονταν
σε κάποιους αόρατους ασκητές
που ξεπόρτισαν από το
ταπεινό τους ενδιαίτημα
Ασκηταριά και σπήλαια
στο ύψος ιστάμενου ανθρώπου
λαξεμένοι σε βράχια ογκόλιθοι
μοσχοβολιά και αφθαρσία
άρρητη ευωδία από λιβάνι

Δείτε την αρχική δημοσίευση