Η Νορμανδική κατάκτηση (1066)

Ο όρος Νορμανδική κατάκτηση αφορά στην κατάκτηση της Αγγλίας από τον Γουίλιαμ δούκα της Νορμανδίας και κατόπιν βασιλέα Γουίλιαμ Ι.