Σοσόνι/Shoshone (βορειοδυτικές ομάδες)

Κατά την διάρκεια της διείσδυσης των λευκών στην Μεγάλη Λεκάνη και τις περιοχές Snake River στη δεκαετία του 1840, υπήρχαν επτά διαφορετικές ομάδες Shoshone. Οι Ανατολικοί Shoshone υπό την αρχηγία του διάσημου Washakie, οι οποίοι αριθμούσαν περίπου 2.000 άτομα και κατοικούσαν την περιοχή από τα όρη Wind River μέχρι το Fort Bridger και το Oregon Trail. Οι απόγονοί τους σήμερα ζουν στον καταυλισμό Wind River. Δύο ομάδες με παρόμοια κουλτούρα ήσαν οι Goshute Shoshone και οι Δυτικοί Shoshone.