Ναυμαχία της Tsushima (27 Μαΐου 1905)

Το έτος 1904 οι Ιάπωνες δεν είχαν κατορθώσει να αποκτήσουν θαλάσσια κυριαρχία στα υδάτινα σύνορά τους, διότι η Ρωσία είχε εγκαταστήσει βάσεις στις οποίες στάθμευαν ισχυρές ναυτικές μοίρες στα λιμάνια Port Arthur & Vladivostok. Η παρουσία ξένων πολεμικών πλοίων τόσο κοντά στην Ιαπωνία αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στην υλοποίηση των Ιαπωνικών σχεδίων εξάπλωσης στην Ασία.