Ερευνητές στο Stanford αναπτύσσουν τεχνολογίες που λειτουργούν με φως

Ερευνητές σχεδιάζουν δίοδο φωτονίων σε νανοκλίμακα —εξάρτημα απαραίτητο που θα μπορούσε να μας φέρει πιό κοντά σε ταχύτερους, ενεργειακά πιό αποδοτικούς υπολογιστές και επικοινωνίες που αντικαθιστούν τον ηλεκτρισμό με φως.

Νέοι νόμοι έλξης: Επιστήμονες τυπώνουν σταγονίδια μαγνητικού υγρού

Επαναστατικό υλικό μπορεί να οδηγήσει σε τρισδιάστατες συσκευές εκτυπώσιμου μαγνητικού υγρού για την κατασκευή εύκαμπτων ηλεκτρονικών ή τεχνητών κυττάρων που θα παραδίδουν στοχευμένες φαρμακευτικές αγωγές σε κύτταρα που νοσούν.

Chemically Storing Solar Power

Scientists at TU Wien (Vienna) have now developed a new concept: By combining highly specialised new materials, they have managed to combine high temperature photovoltaics with an electrochemical cell. Ultraviolet light can be directly used to pump oxygen ions through a solid oxide electrolyte. The energy of the UV light is stored chemically. In the future, this method could also be used to split water into hydrogen and oxygen.__TU Wien

‘Material universe’ yields surprising new particle

An international team of researchers has predicted the existence of a new type of particle called the type-II Weyl fermion in metallic materials. When subjected to a magnetic field, the materials containing the particle act as insulators for current applied in some directions and as conductors for current applied in other directions. This behavior suggests a range of potential applications, from low-energy devices to efficient transistors._Princeton University

Details from the inner life of a tooth

Both in materials science and in biomedical research it is important to be able to view minute nanostructures, for example in carbon-fiber materials and bones. A team from the Technical University of Munich (TUM), the University of Lund, Charité hospital in Berlin and the Paul Scherrer Institute (PSI) have now developed a new computed tomography method based on the scattering, rather than on the absorption, of X-rays. The technique makes it possible for the first time to visualize nanostructures in objects measuring just a few millimeters, allowing the researchers to view the precise three-dimensional structure of collagen fibers in a piece of human tooth._Technical University of Munich (TUM)

Synthetic muscle experiment will likely return to Earth in March

A synthetic muscle experiment on board the International Space Station (ISS) that was developed with the help of Princeton Plasma Physicists Laboratory scientists is now tentatively scheduled to return to earth in March of 2016 on a new SpaceX-10 rocket. It would be returning eight months later than originally planned after an unmanned SpaceX Falcon 9 rocket headed for the ISS exploded a few minutes after liftoff in late June._ DOE Pulse

3D-mapping a new drug-delivery tool

Scientists from EPFL and Nestlé have developed a new method that can “see” inside dispersed cubosomes (dispersed cubic liquid crystalline phases) with unprecedented detail. The breakthrough can help to improve their design significantly for better drug or nutrient delivery._EPFL