Πώς παίρνει μορφή η ζωή;

Τα όντα προφανώς γνωρίζουν πώς να οικοδομήσουν τον εαυτό τους από τα αρχικά τους υλικά. Αλλά οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην κατανοούν πλήρως αυτή τη διαδικασία. Με άλλα λόγια, υπάρχει μεγάλο χάσμα στην ανθρώπινη γνώση ανάμεσα στη γενετική και την ανατομία του ολοκληρωμένου δημιουργήματος.

How much does life weigh?

ETH researchers have developed a scale for measuring cells. It allows the weight of individual living cells, and any changes in this weight, to be determined quickly and accurately for the first time. The invention has also aroused significant interest both in and outside the field of biology. _ETH Zurich

New weapon against Diabetes

Researchers have used the simplest approach yet to produce artificial beta cells from human kidney cells. Like their natural model, the artificial cells act as both sugar sensors and insulin producers._ ETH Zurich

Sun-Petrol

The sun is a clean and inexhaustible source of energy, with the potential to provide a sustainable answer to all future energy supply demands. There’s just one outstanding problem: the sun doesn’t always shine and its energy is hard to store. For the first time, researchers at the Paul Scherrer Institute PSI and the ETH Zurich have unveiled a chemical process that uses the sun’s thermal energy to convert carbon dioxide and water directly into high-energy fuels: a procedure developed on the basis of a new material combination of cerium oxide and rhodium. This discovery marks a significant step towards the chemical storage of solar energy. The researchers published their findings in the research journal Energy and Environmental Science ._ Paul Scherrer Institute (PSI) by Uta Deffke