Υδραυλική σύζευξη σε δέντρα κάουρι

Τα δέντρα θεωρούνται συχνά σαν ξεχωριστές οντότητες, όμως τα ριζικά συστήματα σε πολλά από τα είδη τους συνενώνονται με φυσικό τρόπο για την διαμόρφωση ριζικών μοσχευμάτων καθιστώντας εφικτή την ανταλλαγή νερού, άνθρακα, ανόργανων θερπτικών συστατικών και μικροοργανισμών μεταξύ των ατόμων της ομάδας.

Plant metabolic protein tailored for nighttime growth

Everyone who took high school biology learned that photosynthesis is the process by which plants, algae and select bacteria transform the Sun’s energy into chemical energy during the daytime. But these photosynthetic organisms activate other biochemical pathways at night, when they generate energy by breaking down the sugars, starches, and oils that they created during the day. New work that focused on this nighttime growth found a protein that is necessary for it to occur and, surprisingly, the role of this protein was linked to the construction of the plant’s cellular membranes. It is published by Proceedings of the National Academy of Sciences._Carnegie Science