Μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων : επιδείνωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη;

Οι φόβοι ότι οι προσπάθειες μείωσης των ρύπων στην ατμόσφαιρα θα μπορούσαν να επιταχύνουν δραματικά την διαδικασία της υπερθέρμανσης του πλανήτη μετριάστηκαν μετά τη δημοσίευση μιας νέας μελέτης-ορόσημο.

LHC physicists finally uncover Higgs ‘bottom’ decay

The two largest experiments at the Large Hadron Collider (LHC), ATLAS and CMS, have observed a previously undetected way that the Higgs boson can decay — into an elementary particle called the bottom quark, and its antiparticle._Nature

A surprising chill before the cosmic dawn

An experiment to estimate when stars began to form in the Universe suggests that gas temperatures just before stars appeared had fallen well below predicted limits, and that dark matter is not as shadowy as was thought._ Nature 555, 38-39 (2018)

Γκαίτε … ραψωδία για την Φύση

Ενδεχομένως το πλέον ενδεδειγμένο προοίμιο για την επίσημη πρώτη έκδοση της έντυπης επιθεώρησης Nature [4 Νοεμβρίου, 1869] στόχος της οποίας ήταν να αντικατοπτρίσει στον ανθρώπινο νου το είδωλο της μορφής που η ίδια η Φύση επιλέγει για εικόνα της  —αυτό που όλοι μας αποκαλούμε πρόοδο της επιστήμης.

Antikythera shipwreck yields statue pieces and mystery bronze disc

Marine archaeologists investigating the ancient shipwreck that yielded the Antikythera mechanism — a complex, bronze, geared device that predicted eclipses and showed the movements of the Sun, Moon and planets in the sky — have recovered a wealth of treasures, including bronze and marble statue pieces, a sarcophagus lid and a mysterious bronze disc decorated with a bull. The artefacts were trapped under boulders in a previously unexplored part of the site near the island of Antikythera, Greece, and the researchers think that large parts of at least seven statues are still buried nearby. _Nature News & Comment

Oldest traces of life on Earth may lurk in Canadian rocks

Ancient rocks in northeastern Canada could contain chemical traces of life from more than 3.95 billion years ago, a new study suggests. If confirmed, the finding would be among the earliest known signs of life on Earth._Nature News & Comment