Ερευνητές στο Stanford αναπτύσσουν τεχνολογίες που λειτουργούν με φως

Ερευνητές σχεδιάζουν δίοδο φωτονίων σε νανοκλίμακα —εξάρτημα απαραίτητο που θα μπορούσε να μας φέρει πιό κοντά σε ταχύτερους, ενεργειακά πιό αποδοτικούς υπολογιστές και επικοινωνίες που αντικαθιστούν τον ηλεκτρισμό με φως.

Lasers Rewired

Scientists at the U.S. Department of Energy’s Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) and UC Berkeley have found a simple new way to produce nanoscale wires that can serve as tiny, tunable lasers.__LBNL

Gold by special delivery intensifies cancer-killing radiation

– Ερευνητές των Πανεπιστημίων Brown και Rhode Island παρουσίασαν πολλά υποσχόμενη μέθοδο αύξησης της αποτελεσματικότητος των ακτινοθεραπειών
– Researchers at Brown and URI have demonstrated what could be a more precise method for targeting cancer cells for radiation. Cancer-seeking peptides ferry nanoparticles of gold to the site. The gold then helps focus radiation on the cancer cells.

Major Advance in Artificial Photosynthesis

– Συνδυάζοντας βιοσυμβατές φωτοευαίσθητες νανοσυρμάτινες συστοιχίες με επιλε-γμένους πληθυσμούς βακτηριδίων, το νέο σύστημα τεχνητής φωτοσύνθεσης καθίσταται διπλά επωφελές για το περιβάλλον: ηλιακά τροφοδοτούμενη »πράσινη» χημεία, με χρήση απομονωμένου διοξειδίου του άνθρακα.

– Berkeley Lab Researchers Perform Solar-powered Green Chemistry with Captured CO2