Ερευνητές στο Stanford αναπτύσσουν τεχνολογίες που λειτουργούν με φως

Ερευνητές σχεδιάζουν δίοδο φωτονίων σε νανοκλίμακα —εξάρτημα απαραίτητο που θα μπορούσε να μας φέρει πιό κοντά σε ταχύτερους, ενεργειακά πιό αποδοτικούς υπολογιστές και επικοινωνίες που αντικαθιστούν τον ηλεκτρισμό με φως.

Details from the inner life of a tooth

Both in materials science and in biomedical research it is important to be able to view minute nanostructures, for example in carbon-fiber materials and bones. A team from the Technical University of Munich (TUM), the University of Lund, Charité hospital in Berlin and the Paul Scherrer Institute (PSI) have now developed a new computed tomography method based on the scattering, rather than on the absorption, of X-rays. The technique makes it possible for the first time to visualize nanostructures in objects measuring just a few millimeters, allowing the researchers to view the precise three-dimensional structure of collagen fibers in a piece of human tooth._Technical University of Munich (TUM)