Η υπόθεση ΧΥΖ (The XYZ affair)

Επιγραμματικά ως «υπόθεση ΧΥΖ» χαρακτηρίζεται διπλωματικό – πολιτικό επεισόδιο μεταξύ των ΗΠΑ και της Γαλλίας το οποίο συνέβη 1797 και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρή επιδείνωση στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Η κατάσταση επιδεινώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να διεξαχθούν μεταξύ των δύο χωρών ναυτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας (ναυμαχίες) στην Καραϊβική θάλασσα.