Ο τρόπος που ένας νευρώνας επεξεργάζεται πληροφορίες, δεν είναι ποτέ ο ίδιος

Όπως είναι ήδη γνωστό οι νευρώνες αναλύουν μια εισερχόμενη ηλεκτρική διέγερση σε υπομονάδες (ηλεκτρικούς παλμούς). Ερευνητές που εργάζονται στο πρόγραμμα Blue Brain ⎆ αποκαλύπτουν σήμερα ότι οι δενδρίτες, οι δενδροειδείς υποδοχείς του νευρώνα, συνεργάζονται στη λειτουργία της μάθησης —δυναμικά και αναλόγως του φόρτου εργασίας. Τα ευρήματα διευρύνουν την κατανόησή μας για τον τρόπο που σκεπτόμαστε και ενδέχεται να εμπνεύσουν την κατασκευή νέων αλγορίθμων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Reading our brain chemistry

Researchers at EPFL have developed a new device and analysis method that let doctors measure the neurochemicals in a patient’s brain. The Microsystems Laboratory 4 (LMIS4)’s system involves collecting microdroplets of cerebral fluid and analyzing them to obtain chemical data that can help doctors diagnose and treat neurodegenerative diseases._EPFL

New evidence for dark matter makes it even more exotic

Looking at massive galaxy clusters, EPFL astronomers have observed that their brightest galaxies within them “wobble” — an unexpected phenomenon in current models. The discovery, published in MNRAS, adds to the body of evidence of dark matter beyond the Standard Cosmological Model (ΛCDM). _EPFL

Self-healing materials inspired by plants

Scientists at EPFL’s Laboratory for Processing of Advanced Composites (LPAC) and the University of Freiburg’s Botanical Garden have studied how the flax plant heals itself after it has been wounded. As part of a cross-disciplinary EU research project, they measured changes in the plant’s mechanical properties, like stiffness and damping, and examined the plant’s self-repair mechanisms. Because natural fibers are being increasingly used to make composite materials, understanding how such mechanisms work can help scientists develop self-healing materials with better performance, drawing on methods inspired by nature. The research was recently published in PLOS ONE. _EPFL

Your own virtual heart for non-invasive heart diagnostics

EPFL mathematician Alfio Quarteroni and his team are building a virtual heart model based on personalized medical images that may one day help cardiologists and cardiac surgeons non-invasively diagnose pathological heart conditions. The team recently modeled and simulated the behavior of a patient’s aortic valve._EPFL