Μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων : επιδείνωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη;

Οι φόβοι ότι οι προσπάθειες μείωσης των ρύπων στην ατμόσφαιρα θα μπορούσαν να επιταχύνουν δραματικά την διαδικασία της υπερθέρμανσης του πλανήτη μετριάστηκαν μετά τη δημοσίευση μιας νέας μελέτης-ορόσημο.

Sun-Petrol

The sun is a clean and inexhaustible source of energy, with the potential to provide a sustainable answer to all future energy supply demands. There’s just one outstanding problem: the sun doesn’t always shine and its energy is hard to store. For the first time, researchers at the Paul Scherrer Institute PSI and the ETH Zurich have unveiled a chemical process that uses the sun’s thermal energy to convert carbon dioxide and water directly into high-energy fuels: a procedure developed on the basis of a new material combination of cerium oxide and rhodium. This discovery marks a significant step towards the chemical storage of solar energy. The researchers published their findings in the research journal Energy and Environmental Science ._ Paul Scherrer Institute (PSI) by Uta Deffke