Ενορχηστρώνοντας την ανάπτυξη σε έμβρυο δροσόφιλας

Χρησιμοποιώντας σαν μοντέλο την δροσόφιλα (Drosophila melanogaster) μια νέα μελέτη εικονογραφεί τον τρόπο με τον οποίο δύο πρωτεΐνες λειτουργούν σαν μαέστροι δίνοντας συνθήματα κατά τη διάρκεια των πολύ πρώιμων σταδίων της ανάπτυξης της φρουτόμυγας.

Υδραυλική σύζευξη σε δέντρα κάουρι

Τα δέντρα θεωρούνται συχνά σαν ξεχωριστές οντότητες, όμως τα ριζικά συστήματα σε πολλά από τα είδη τους συνενώνονται με φυσικό τρόπο για την διαμόρφωση ριζικών μοσχευμάτων καθιστώντας εφικτή την ανταλλαγή νερού, άνθρακα, ανόργανων θερπτικών συστατικών και μικροοργανισμών μεταξύ των ατόμων της ομάδας.

Plant metabolic protein tailored for nighttime growth

Everyone who took high school biology learned that photosynthesis is the process by which plants, algae and select bacteria transform the Sun’s energy into chemical energy during the daytime. But these photosynthetic organisms activate other biochemical pathways at night, when they generate energy by breaking down the sugars, starches, and oils that they created during the day. New work that focused on this nighttime growth found a protein that is necessary for it to occur and, surprisingly, the role of this protein was linked to the construction of the plant’s cellular membranes. It is published by Proceedings of the National Academy of Sciences._Carnegie Science

Long-sought Discovery Fills in Missing Details of Cell ‘Switchboard’

A biomedical breakthrough, published today in the journal Nature, reveals never-before-seen details of the human body’s cellular switchboard that regulates sensory and hormonal responses. The work is based on an X-ray laser experiment at the Department of Energy’s SLAC National Accelerator Laboratory.