Οι πολεμιστές Koa

Οι ιθαγενείς της Χαβάης στην τοπική διάλεκτο αποκαλούν τους εαυτούς τους Ka poe Hawai‘i (άνθρωποι της Χαβάης).
Σκοπός του άρθρου είναι να περιγράψει τα όπλα και τις πολεμικές τεχνικές των επίλεκτων πολεμιστών Koa της αρχαίας Χαβάης, εξετάζοντας παράλληλα στοιχεία της καθημερινής ζωής, του πολιτισμού και των παραδόσεων της Ka poe Χαβάης.