Μαλακός βιομιμητικός φακός ελέγχεται από ηλεκτρο-οφθαλμογραφικό σήμα

Χάρη σε πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά, τα μαλακά ρομπότ ή οι μαλακές μηχανές έχουν γίνει αντικείμενο εντατικής έρευνας για να λειτουργούν σε συνεργασία με ανθρώπους. Τα περισσότερα από τα μαλακά ρομπότ που έχουν αναπτυχθεί προηγουμένως, ελέγχονται είτε χειροκίνητα είτε με προγραμματισμένο λογισμικό.

Tracing human evolution with robots

-Με τη βοήθεια ρομποτικών μηχανισμών, οι αρχαιολόγοι θα είναι σύντομα σε θέση να συγκρίνουν τα ευρήματά τους, με δεδομένα από χιλιάδες πειραματικά δείγματα αναφοράς, κάτι που θα τους παρέχει τη δυνατότητα, να αποσαφηνίζουν τη χρήση των εργαλείων στη Λίθινη Εποχή – Π.Δ.Λιβάς
– With the help of robots, archaeologists may soon be able to compare their findings with data from thousands of experimental reference samples, enabling them to determine tool use in the Stone Age.