Μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων : επιδείνωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη;

Οι φόβοι ότι οι προσπάθειες μείωσης των ρύπων στην ατμόσφαιρα θα μπορούσαν να επιταχύνουν δραματικά την διαδικασία της υπερθέρμανσης του πλανήτη μετριάστηκαν μετά τη δημοσίευση μιας νέας μελέτης-ορόσημο.

Από το Οικοσύστημα στη Ζωντανή Γη

Είναι η Γη απλώς ένας «ανόργανος» πλανήτης με ζωή πάνω του; Ποια είναι η αμφίδρομη σχέση «ανόργανης» και «οργανικής» ύλης; Γης και Ζωής; _Σ.Β.Παυλίδης, Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Major Advance in Artificial Photosynthesis

– Συνδυάζοντας βιοσυμβατές φωτοευαίσθητες νανοσυρμάτινες συστοιχίες με επιλε-γμένους πληθυσμούς βακτηριδίων, το νέο σύστημα τεχνητής φωτοσύνθεσης καθίσταται διπλά επωφελές για το περιβάλλον: ηλιακά τροφοδοτούμενη »πράσινη» χημεία, με χρήση απομονωμένου διοξειδίου του άνθρακα.

– Berkeley Lab Researchers Perform Solar-powered Green Chemistry with Captured CO2

Connecting Vehicles

-Υπολογιστικό πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας οδικής επανάστασης
– Computational framework for optimizing traffic flow could be the beginning of a road revolution