Η Φυλλάδα του Γαδάρου

Πρόκειται για σατιρικό και διδακτικό κείμενο, σε δύο παραλλαγές, με ήρωες τρία ζώα, το γάιδαρο, το λύκο και την αλεπού· η πρώτη παραδίδεται σε μια ανομοιοκατάληκτη, πρωιμότερη μορφή, ενώ η δεύτερη σε μια μεταγενέστερη ομοιοκατάληκτη

Λευτέρης Αλεξίου
Κρητικά Χρονικά Θ´ (1955), σ. 81-118

Απόκοπος του Μπεργαδή… Ένα αινιγματικό ποιητικό όνειρο*

Γραμμένος είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, αλλά τυπωμένος για πρώτη φορά στη Βενετία το 1509, γνώρισε αλλεπάλληλες ανατυπώσεις και έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα αναγνώσματα του νέου ελληνισμού, τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις αιώνες. Ο Απόκοπος του Μπεργαδή περιγράφει μια ονειρική κάθοδο στον άλλο κόσμο και αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της πρώιμης Αναγέννησης στην κρητική λογοτεχνία. Είναι συνθεμένος σε βυζαντινή δημώδη γλώσσα με πολλά στοιχεία του κρητικού ιδιώματος και στις βενετικές εκδόσεις αποτελείται από 556 ζευγαρωτά ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους, ωστόσο το τελευταίο τμήμα του γενικά θεωρείται νόθο._Δημώδης Γραμματεία