Πόλεμος του αλευριού

Ο Πόλεμος του Αλευριού αναφέρεται σε περίπου 300 ταραχές που σάρωσαν τη Γαλλία από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 1775