Καύχοι/Chauci

Οι Καύχοι ήταν αρχαία Γερμανική φυλή που ζούσε στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Εμς και του Έλβα και στις δύο πλευρές του Βέσερ.