Δουκάτο των Αθηνών (1205 – 1458)

Το Δουκάτο των Αθηνών ήταν Λατινικό – Γαλλικό κρατίδιο από το 1205 έως το 1458. Δημιουργήθηκε μετά την 4η Σταυροφορία (1202-1204) και κυβερνήθηκε διαδοχικά από την οικογένεια Ντε λα Ρος της Βουργουνδίας, τους Καταλανούς υπό την ηγεμονία των βασιλέων της Σικελίας και την οικογένεια Ατσαγιόλι της Φλωρεντίας.