Αρχαίοι Έλληνες Ιστορικοί: Ηρωδιανός

Αναφορά στην ζωή και το έργο του Ηρωδιανού, Έλληνα ιστορικού, συγγραφέα της Ιστορίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μετά τον θάνατο του Μάρκου Αυρηλίου στην οποία περιγράφει την βασιλεία του Κoμμὀδου (180-192) το Έτος των Πέντε Αυτοκρατόρων (193) την εποχή της δυναστείας των Σεβήρων (211-235) και το Έτος των Έξι Αυτοκρατόρων (238).

Δυναστεία των «Σεβήρων»

«Αν ζητούσαν από κάποιον να καθορίσει την ιστορική περίοδο, κατά την οποία η κατάσταση του ανθρώπινου γένους ήταν η πλέον ευτυχισμένη και ευημερούσα………..σίγουρα θα ανέφερε αυτήν που μεσολάβησε από το θάνατο του Δομητιανού μέχρι την διαδοχή του Κομμόδου». Γίββων «Η παρακμή και η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».

Ο Δομιτιανός (νεότερος γιος του Βεσπασιανού) ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας που κυβέρνησε κληρονομικώ δικαίω (κληρονόμησε την θέση από τον πατέρα του). Για τα επόμενα ογδόντα χρόνια, κυβέρνησαν την Ρώμη οι αποκαλούμενοι «θετοί» αυτοκράτορες (Νέρβας, Τραϊανός, Αδριανός, Αντωνίνος Πίος, Μάρκος Αυρήλιος). Ήσαν άνδρες οι οποίοι είχαν επιλεγεί για τις ικανότητές τους και όχι λόγω κληρονομικού δικαιώματος, γεγονός που επέτρεψε στην Ρώμη να βιώσει την ευτυχή περίοδο που αναφέρει ο Γίββων και η οποία λήγει με την βασιλεία του Κομμόδου.