Ηράκλεια η Ποντική…… «Ιστορία» Μέμνωνος (μέρος 1ο)

Ελάχιστα είναι γνωστά για τον ιστορικό συγγραφέα Μέμνωνα, ο οποίος εκτιμάται ότι έζησε τον 1ο αιώνα της σύγχρονης εποχής. Συνέγραψε την τοπική ιστορία της Ηράκλειας Ποντικής, σημαντικής Ελληνικής αποικίας στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Αποσπάσματα του έργου αυτού, τα οποία συνιστούν αφήγηση περί ακμής και παρακμής, ενός από τα προπύργια του Ελληνικού πολιτισμού, διεσώθησαν με την Μυριόβιβλο, έργο του λογίου Βυζαντινού Πατριάρχη Φώτιου Α’, το οποίο αναφερόταν σε πολλούς συγγραφείς εκκλησιαστικής και θύραθεν παιδείας. Η χρονική περίοδος που καλύπτει το διασωθέν έργο εκτείνεται από το τυραννικό καθεστώς του Κλεάρχου (364-353 π.Χ) έως την κατάληψη της πόλης από τους Ρωμαίους (70 π.Χ).

Δίων ο Συρακούσιος (409 – 354 π.Χ)

Γιος του Ιππαρίνου, Συρακούσιου γηγενή, προερχόταν από οικογένεια ευγενών, που σχετιζόταν με αυτή των Διονυσίων, των τυράννων της Σικελίας, καθώς ο στρατηγός Ιππάρινος, το 406 π.Χ. υποστήριξε το πραξικόπημα του Διονυσίου του Πρεσβύτερου στον οποίο έδωσε την κόρη του και αδελφή του Δίωνα, Αριστομάχη, ως σύζυγο. Ο Διονύσιος και η Αριστομάχη απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Ιππάρινο, τον Νησέα, την Σωφροσύνη και την Αρετή. Ο Διονύσιος πάντρεψε την Σωφροσύνη με το γιό του Διονύσιο τον Νεότερο, στον οποίο επίσης κληροδότησε την εξουσία του. Την Αρετή την πάντρεψε με τον Δίωνα.