Αρχαίες ανακαλύψεις απολιθωμάτων και ερμηνείες

Οι αρχαίες ερμηνευτικές προσπάθειες της εμφάνισης των αναπάντεχων απολιθωμένων ευρημάτων ξεθαμμένων από το πέρασμα του χρόνου, προκάλεσαν μερικές εκπληκτικά οξυδερκείς, λογικές αντιλήψεις για την ιστορία της Γης και των περασμένων μορφών ζωής —παρά τη σιωπή των φυσικών φιλοσόφων.  _A.Mayor

Tracing human evolution with robots

-Με τη βοήθεια ρομποτικών μηχανισμών, οι αρχαιολόγοι θα είναι σύντομα σε θέση να συγκρίνουν τα ευρήματά τους, με δεδομένα από χιλιάδες πειραματικά δείγματα αναφοράς, κάτι που θα τους παρέχει τη δυνατότητα, να αποσαφηνίζουν τη χρήση των εργαλείων στη Λίθινη Εποχή – Π.Δ.Λιβάς
– With the help of robots, archaeologists may soon be able to compare their findings with data from thousands of experimental reference samples, enabling them to determine tool use in the Stone Age.