Πίκτες (οι)

Οι Πίκτοι ή Πίκτες ήταν μια συνομοσπονδία Κελτικών φυλών που ζούσε στη σημερινή ανατολική και βόρεια Σκωτία από την ύστερη αρχαιότητα έως την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο.