Επιστημονικές εγκαταστάσεις – πηγή ενέργειας για αστικές περιοχές

στις

Το σύστημα ψύξης του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) παρέχει ενέργεια στους γείτονες του CERN

  • Γεωθερμικοί καθετήρες εμφυτευμένοι στο υπέδαφος της νέας περιοχής (δεξιά στη φωτο) θα αποθηκεύουν θερμότητα, αντισταθμίζοντας τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο δίκτυο. (Image: Territoire d’Innovation)

  • Με μπλε, η νέα ζώνη αστικού σχεδιασμού προς το παρόν υπό κατασκευή στην κοινότητα Ferney-Voltaire. Με κόκκινο το δίκτυο ανάκτησης της θερμότητας που θα συνδέει το Σημείο 8 του LHC με τη νέα αυτή περιοχή. (Image: Territoire d’Innovation)

Ζεστό νερό από το σύστημα του LHC στο Σημείο 8 θα συλλέγεται για την θέρμανση της νεοανεγειρόμενης γειτονικής κοινότητας Ferney-Voltaire

Αναφορά: CERN
LHC’s cooling system, an energy source for CERN’s neighbours
Μετάφραση-Επιμέλεια: Πυθεύς

Στις 26 Ιουνίου, το εργαστήριο υπέγραψε συμφωνία με τις Γαλλικές τοπικές αρχές που αφορά στη συλλογή θερμότητας από τις εγκαταστάσεις του. Από το 2022 και μετά, ζεστό νερό από το ψυκτικό σύστημα του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων στο Σημείο 8 θα εκτρέπεται και θα διατίθεται στην γειτονική κοινότητα Ferney-Voltaire.

«Πολλά συστήματα και εγκαταστάσεις στο CERN (κρυογονική, ηλεκτρονικά, εξαερισμός κ.λπ) ψύχονται με την χρήση νερού: κρύο νερό εγχύεται στο κύκλωμα ψύξης και το ζεστό νερό που παράγεται, στη συνέχεια συλλέγεται και ψύχεται σε πύργους ψύξης προτού επαναδιοχετευθεί στο κύκλωμα,» εξηγεί ο Serge Claudet, συντονιστής ενέργειας του CERN. «Η θερμοκρασία του νερού που βγαίνει από το κύκλωμα μπορεί να φτάνει τους 30°, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο στο πλαίσιο της ανάκτησης ενέργειας.»

Με την σκέψη εστιασμένη στην ανάκτηση ενέργειας, κάποια ποσότητα ζεστού νερού που συλλέγεται στο Σημείο 8 του LHC θα διοχετεύεται σε παράλληλο κύκλωμα το οποίο θα εφοδιάζει το σύστημα θέρμανσης μιας νεοανεγειρόμενης ζώνης αστικής ανάπτυξης στο Ferney-Voltaire. Χάρη στο CERN, μέχρι 8.000 κατοικίες θα θερμαίνονται με ελάχιστο κόστος και μειωμένες εκπομπές CO2.

«Έχουμε εκπονήσει αρκετές μελέτες και ανακαλύψαμε ότι μπορεί να γίνει το ίδιο και σε άλλα σημεία του CERN,» υποστηρίζει ο Serge Claudet. «Ειδικότερα, τα Σημεία 2 και 5 μπορούν επίσης να παρέχουν θέρμανση στις γειτονικές κοινότητες και εξετάζουμε την πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε την θερμότητα που συλλέγεται στο Σημείο 1 για την θέρμανση των κτιρίων του CERN στη θέση Meyrin.»

Οι εργασίες από την πλευρά του CERN για την σύνδεση του Σημείου 8 με την κοινότητα Ferney-Voltaire, έχουν ήδη ξεκινήσει και σχεδιάζεται να ολοκληρωθούν με την λήξη της δεύτερης περιόδου μακράς διακοπής λειτουργίας. «Το CERN χειρίζεται την κατασκευή του δικτύου ανάκτησης θερμότητας μέχρι τα όρια της θέσης του,» λέει ο Serge Claudet. «Πέρα από το σημείο αυτό, θα αναλάβει το Αστικό συγκρότημα της περιοχής Pays de Gex [Communauté d’agglomération du Pays de Gex] και θα εγκαταστήσει 2 χιλιόμετρα αγωγών μεταξύ του CERN και της νέας περιοχής.» Οι αρχικές δοκιμές του δικτύου ανάκτησης θερμότητας θα γίνουν το 2021 με σκοπό να τεθεί σε λειτουργία το 2022.

provided by

Φωτογραφία εξωφύλλου

The water-cooling system, which keeps the detector from overheating, brings cold water 100m from the surface down to the experimental cavern (Image: Maximilien Brice/CERN)