Ο ναΐσκος της Μητρός των Μεγάλων Θεών από την Αμφίπολη ως σύγχρονη του Καστά μαρτυρία των Καβείρων

στις

του Κόττη Κωνσταντίνου θεολόγου

 

1.1. Εισαγωγικά

Ένα πραγματικά δυσεπίλυτο πρόβλημα, αναφορικά με την αρχαία ελληνική μυστηριακή, δημιουργεί, πρώτιστα, η παράδοση της ανωνυμίας. Την έφερε σε μικρότερο βαθμό η δωδωναία παράδοση, ανάλογα η ορφική – ελευσίνια, ενώ, ασφαλώς, σε μεγαλύτερο βαθμό η καβείρια. Δευτερευόντως μια προβληματική εκπηγάζει από το ότι τα μυστήρια αποτελούσαν ένα ευρύτερο σύστημα, στο οποίο αρκετές θεότητες συνανήκαν. Έτσι δεν κυριαρχούνταν από μια θεότητα, αλλά συχνά ο χώρος τους μπορούσε να είναι αποδέκτης αναθημάτων συναφών σεβομένων μορφών. Επομένως χώροι οι οποίοι δύνανται να είναι μυστηριακοί, λόγω των ευρεθέντων αναθημάτων, έχουν, ίσως, αποδοθεί ως ναοί, μιας, μόνο, θεότητας.

Στην περίπτωση της Αμφιπόλεως τα πράγματα περιπλέκονται: την υπό του Ορφέως ανύψωση του Ηλίου ως πρώτου θεού στο Παγγαίο και την εκτέλεσή του εκεί από τις Βασσαρίδες, ακολούθησε η εκφορά του στα Λείβηθρα, η κατάληξη της χρησμοδοτούσης κεφαλής του από τον Έβρο στη Λέσβο και η καθιέρωση των απογόνων του Ευμολπίδων, ως ιερατικής γενιάς των Ελευσινίων. Έτσι ο καβείριος Ορφέας και το Παγγαίο, αποτελούσε ένα κοινό σημείο μύθων, συγκεφαλαιώνοντας ιερούς τόπους: Σαμοθράκη, Δωδώνη, Δελφοί, Δήλος, Όλυμπος, Ελευσίνα κ.α.

1.2. Αντικείμενο και μέθοδος:

Η μελέτη μας αυτή, κινείται επί δύο αξόνων. Ο πρώτος άξονας είναι ο ίδιος ο ανάγλυφος ναΐσκος της Μεγάλης Μητρός από την Αμφίπολη, όπου και θα δοθούν τα βασικά στοιχεία των περί αυτής κύριων δημοσιεύσεων. Κατά τον δεύτερο άξονα, θα αναλυθούν, επιμέρους, συγκεκριμένες συμπληρωματικές μορφές οι οποίες συνθέτουν αυτήν την κατηγορία των ανάγλυφων και η πιθανή σχέση και ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν, ενταγμένες στην καβείρια λατρεία. Αρχικά θα επιχειρηθεί η προσέγγιση της ταυτότητας των Μεγάλων Θεών και της Μεγάλης Μητρός καθώς και των παραλληλισμών αμφοτέρων. Στην συνέχεια θα ιχνηλατήσουμε, ερμηνευτικά, την θέση και σχέση του Νεανία και της Δαδούχου, με επίκεντρο, αντίστοιχα, τον Ερμή Κάδμιλο και την Εκάτη. Τέλος θα επισημάνουμε τα ουσιώδη του χαρακτήρα των Κορυβάντων και οι επεκτάσεις τις οποίες δημιουργεί ο πυρρίχιος χορός, ιδίως σε σχέση με την μακεδονική δυναστεία την εποχή της Ολυμπιάδος.

Συνέχεια

σύνδεσμος [https://kapodistriako.academia.edu/KonstantinosKottis]

pdf  [Ο ναΐσκος της Μητρός των Μεγάλων Θεών από την Αμφίπολη ως σύγχρονη του Καστά μαρτυρία των Καβείρων]

 

Academia.edu_large_brand