Σεισμός Ν. Λέσβου 13 Ιουνίου 2017 Μ 6.3

στις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ερευνητικής Ομάδας Γεωλογίας των Σεισμών Α.Π.Θ. 13/6/2017

Το ρήγμα που προκάλεσε τον χθεσινό σεισμό είναι υποθαλάσσιο στις νότιες ακτές της Λέσβου (σχ. 1) στα όρια των δυο γνωστών ζωνών ρηγμάτων εκείνης του ακρωτήριου «Μάγειρας» και του Πλωμαρίου καθώς και της προέκτασης του επίσης γνωστού και χαρτογραφημένου μεγάλου ρήγματος του Πολιχνίτου (σχ. 2 και 3). Η πρώτη ζώνη φαίνεται στο τμήμα του χάρτη της Ελληνικής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Ρηγμάτων (σχ. 3) και η δεύτερη στους χάρτες που εκπόνησε το 2010-11 η ομάδα μας σε συνεργασία με το Τμημα Γεωγραφίας του πανεπιστημίου του Αιγαίου στα παρακάτω σχήματα (σχ. 2 και 3). Τα ρήγματα αυτά είναι σεισμικής δυναμικότητας αναλόγων σεισμών της τάξης μεγεθών 6.0 έως 6.7, ενώ όταν ενεργοποιούνται μικρότερα τμήματα τους μπορεί να δώσουν σεισμούς μεγέθους μέχρι 5.5. Ο χθεσινός σεισμός έχει μεγάλες ομοιότητες με τον αντίστοιχο του 1845, όπου πάλι το χωριό Βρίσα καθώς και το χωριό Ακράσι υπέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές γιατί είναι κτισμένα πάνω στο ρήγμα Πολιχνίτου.

Η Ελληνική Βάση Δεδομένων Ενεργών Ρηγμάτων (GreDaSS) είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς (1998-σήμερα) προσπάθειας της ερευνητικής ομάδας «Γεωλογίας των Σεισμών» του Τμήματος Γεωλογίας (http://eqgeogr.weebly.com/) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ferrara (Pavlides et al., 2010, Sboras, 2012 PhD, Caputo et al., 2012; Caputo et al., 2015). Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι να δημιουργήσει μία πολυεπίπεδη γεωγραφική βάση δεδομένων ενεργών ρηγμάτων όσο το δυνατόν πληρέστερη για τον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου, με πρότυπο τις διεθνείς προδιαγραφές των αντίστοιχων βάσεων και περιεχόμενο τις δημοσιευμένες εργασίες για τον ελλαδικό χώρο, από έλληνες και ξένους ερευνητές. Η GreDaSS αποτελεί δουλειά υποδομής. Η πρόδρομη αυτή Γεωβάση, ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων INGV-SHARE (ευρωπαϊκό για την ομογενοποίηση σεισμολογικών δεδομένων), εμφανίζεται στον ιστοχώρο του INGV (http://legacy.ingv.it/DISS/), ενώ η πιο ολοκληρωμένη έκδοση 2.0 στην ιστοσελίδα http://gredass.unife.it/

Εκτιμούμε ότι μια τέοια εργασία αποτελεί σημαντική προσφορά των γεωεπιστημών στους τομείς της Γεωλογικής Χαρτογράφησης, Σεισμοτεκτονικής και Αντισεισμικής Προστασίας, η οποία σε μια ευνομούμενη πολιτεία θα πρέπει να μετεξελιχθεί ως έργο προτεραιότητας σε Εθνική Βάση.

Screen Shot 2017-06-13 at 12.40.25 PM

Screen Shot 2017-06-13 at 12.45.34 PMScreen Shot 2017-06-13 at 12.19.37 PM

Screen Shot 2017-06-13 at 12.19.51 PM

  • Η ανακοίνωση παρελήφθη μέσω e-mail 

Συνημμένη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ερευνητικής Ομάδας Γεωλογίας των Σεισμών Α.Π.Θ. 13/6/2017

ΣΕΙΣΜΟΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Μ 6.3

Σπύρος Β. Παυλίδης
Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος ΔΣ Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ανακοίνωση της Ερευνητικής Ομάδας Γεωλογίας των Σεισμών Α.Π.Θ. 13:6:2017