Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης: Τυρταίος

στις

Screen Shot 2017-03-29 at 12.40.33 PM

οὐδέ ποτε κλέος ἐσθλὸν ἀπόλλυται οὐδ᾽ ὄνομ᾽ αὐτοῦ,
ἀλλ᾽ ὑπὸ γῆς περ ἐὼ
ν γίνεται ἀθάνατος

η δόξα δεν ξεγράφεται ποτές ή τ᾽ όνομά του και μες στο χώμα γίνεται αθάνατος και ζει

 Αφορμή για την δημοσίευση απετέλεσε ο ανωτέρω στίχος  ο οποίος ανήκει στον Ελεγειακό ποιητή του 7ου π.Χ αιώνα, Τυρταίο. Το πλήρες απόσπασμα εντοπίσθηκε στον ιστότοπο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από όπου και αντλήθηκε ως πρόταση ανάγνωσης, διότι εξακολουθεί να διδάσκει στους σύγχρονους ανθρώπους, ενίοτε θύματα αστραποβόλων ψευδαισθήσεων, τα κατηγορήματα των λέξεων: πατρίδα, ήρωας, θάνατος, τιμή. Πυθεύς

ΤΥΡΤΑΙΟΣ απ. 12 West • Μετάφραση: Σ. Μενάρδος

Screen Shot 2017-03-29 at 12.37.03 PMScreen Shot 2017-03-29 at 12.36.36 PM

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

o-35871

Το  απόφθεγμα χρησιμοποιήθηκε από τον Άνθιμο Γαζή στο έργο του Ελληνική Βιβλιοθήκη (εικόνα)

Screen Shot 2017-03-29 at 1.00.54 PM