Χρονολόγιο Μεγ. Αλέξάνδρου

στις

Στα πλαίσια των μεταξύ τους διαφοροποιήσεων, τα Ελληνικά κράτη χρησιμοποιούσαν διαφορετικά συστήματα προσδιορισμού του χρόνου. Το σύστημα προσδιορισμού των ετών, που έχει αποτυπωθεί κατά κόρον στην αρχαία Ελληνική γραμματεία, είναι το Αθηναϊκό με τους επωνύμους άρχοντες, ενώ στην περίπτωσή μας εμφανίζεται σποραδικά και το Μακεδονικό σύστημα με το έτος βασιλείας του κάθε Μακεδόνα βασιλέα. Παρ’ ότι τα ονόματα των μηνών διέφεραν από κράτος σε κράτος, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες διαιρούσαν το έτος σε 12 σεληνιακούς μήνες.

ΣΕΙΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

HM

ΑΤΤΙΚΟΙ

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ

ΒΟΙΩΤΙΚΟΙ

ΔΕΛΦΙΚΟΙ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ

ΣΙΚΕΛΙΩΤΙΚΟΙ

4ος

16 Ιαν -15 Φεβ

30

Γαμηλιών

άγνωστος

Βουκάτιος

Δαδαφόριος

Περίτιος

Αγριάνειος

5ος

16 Φεβ -15 Μαρ

29

Ανθεστηριών

Ελευσίνιος

Ερμαίος

Ποιτρόπιος

Δύστρος

άγνωστος

6ος

16 Μαρ -15 Απρ

30

Ελαφηβολιών

Γεράστιος

Προστατήριος

Βύσιος

Ξανθικός

Θευδάσιος

7ος

16 Απρ -15 Μαϊ

29

Μουνυχιών

Αρταμίτιος

άγνωστος

Αρτεμίσιος

Αρτεμίσιος

Αρταμίτιος

8ος

16 Μαϊ -15 Ιουν

30

Θαργηλιών

Δελχίνιος

Θειλούθιος

Ηράκλειος

Δαίσιος

άγνωστος

9ος

16 Ιουν -15 Ιουλ

29

Σκιροφοριών

Φλιάσιος

άγνωστος

Βοαθόος

Πάνημος

Βαδρόμιος

10ος

16 Ιουλ -15 Αυγ

30

Εκατομβαιών

Εκατομβεύς

άγνωστος

Ιλαίος

Λώος

Υακίνθιος

11ος

16 Αυγ -15 Σεπ

29

Μεταγειτνιών

Καρνείος

Ιπποδρόμιος

Θεοξένιος

Γορπιαίος

Καρνείος

12ος

16 Σεπ -15 Οκτ

30

Βοηδρομιών

Πάναμος

Πάναμος

Βουκάτιος

Υπερβερεταίος

Πάναμος

1ος

16 Οκτ -15 Νοε

29

Πυανεψιών

Ηράσιος

άγνωστος

Ηραίος

Δίος

Θεσμοφόριος

2ος

16 Νοε -15 Δεκ

30

Μαιμακτηριών

Απελλαίος

Δαμάτριος

Απελλαίος

Απελλαίος

Δάλιος

3ος

16 Δεκ -15 Ιαν

29

Ποσειδεών

Διόσθυος

Αλαλκομένιος

άγνωστος

Αυδηναίος

άγνωστος

   

354

           

Συμβατικά τοποθετούμε την πρώτη μέρα κάθε αρχαίου μήνα στη 16η μέρα κάθε σύγχρονου μήνα και την τελευταία μέρα κάθε αρχαίου μήνα στην 15η του επόμενου σύγχρονου μήνα. Αυτή η αναγκαστική αντιστοίχιση είναι εσφαλμένη, διότι αντιστοιχίζουμε τους σεληνιακούς μήνες των 29 ή 30 ημερών σε ηλιακούς των 30 ή 31 ημερών. Δηλαδή το αρχαίο Ελληνικό έτος είχε 354 ημέρες έναντι 365 ημερών του σύγχρονου και μετά την διόρθωση, του μεν αρχαίου με τον ανά τριετία εμβόλιμο μήνα των 30 ημερών, του δε σύγχρονου με την ανά τετραετία 1 πρόσθετη μέρα στο Φεβρουάριο, το διορθωμένο αρχαίο Ελληνικό έτος είχε 364 ημέρες έναντι του 365,25 ημερών του διορθωμένου σύγχρονου έτους. Συνεπώς η ακριβής αντιστοίχιση των αρχαίων ημερομηνιών προς τις σημερινές είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση.

Η ουσιαστικότερη δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι το αρχαίο Eλληνικό έτος άρχιζε την 16η Οκτωβρίου και εκτεινόταν σε δύο έτη σύμφωνα με τη σύγχρονη χρονολόγηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετές φορές να προτείνονται δύο διαδοχικά σύγχρονα έτη για κάποιο γεγονός, που τοποθετείται σε συγκεκριμένο αρχαίο έτος. Επειδή οι αρχαίες πηγές δεν συμφωνούν πάντοτε μεταξύ τους, το παρακάτω χρονολόγιο της ιστορίας του Μεγ. Αλεξάνδρου βασίσθηκε κυρίως στον Αρριανό.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

336 Φθινόπωρο Ο Αλέξανδρος βασιλέας της Μακεδονίας και Ηγεμών της Ελλάδος.
335 Άνοιξη-καλοκαίρι Ο Αλέξανδρος υποτάσσει τους Θράκες ως τον Δούναβη και τους Ιλλυριούς.
335 Φθινόπωρο Επανάσταση, πολιορκία και άλωση της Θήβας.
334 Τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου Αρχίζει η εκστρατεία κατά της Ασίας.
334 Τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου Μάχη του Γρανικού.
334 Αρχές φθινοπώρου Πολιορκείται και καταλαμβάνεται η Μίλητος – Ο Αλέξανδρος διαλύει το στόλο του.
334 Φθινόπωρο Πολιορκείται και καταλαμβάνεται η εξωτερική πόλη της Αλικαρνασσού.
334 Φθινόπωρο Αντιστέκονται η ακρόπολη της Αλικαρνασσού και άλλες 5 πόλεις της Καρίας.
334 Χειμώνας Ο Μέμνων καταλαμβάνει τη Χίο και τη Λέσβο πλην Μυτιλήνης, την οποία πολιορκεί.
334 Χειμώνας Ο Παρμενίων εισβάλλει στη Μεγάλη Φρυγία, ο Αλέξανδρος στη Λυκία και συγκροτεί δύο στόλους.
334 Χειμώνας Αποκαλύπτεται η συνομωσία του Αλεξάνδρου από τη Λυγκηστίδα.
333 Απρίλιος – Μάϊος Πεθαίνει ο Μέμνων και τον αντικαθιστά ο ανιψιός του Φαρνάβαζος.
333 Μέσα Καλοκαιριού Ο Αλέξανδρος εισβάλλει στην Κιλικία και αρρωσταίνει παρ’ ολίγον θανάσιμα.
333 Μέσα Καλοκαιριού Ο Δαρείος προελαύνει από τη Βαβυλώνα εναντίον του Αλεξάνδρου.
333 Τέλη Νοεμβρίου Μάχη της Ισσού .
333 Χειμώνας Οι Σπαρτιάτες καταλαμβάνουν την Κρήτη για λογαριασμό των Περσών.
332 Ιανουάριος – Αύγουστος Πολιορκείται και καταλαμβάνεται η Τύρος – Αυτομολούν οι φοινικικοί και Kυπριακοί στόλοι.
332 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος Πολιορκείται και καταλαμβάνεται η Γάζα.
332 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος Οι Πέρσες χάνουν τις 6 πόλεις της Καρίας και τα νησιά του Αιγαίου.
332 Οκτώβριος Ο Αλέξανδρος παραλαμβάνει την Αίγυπτο από τον Μαζάκη.
332 Χειμώνας Ο Αμφοτερός ανακαταλαμβάνει την Κρήτη από τους Σπαρτιάτες.
331 Τέλη Ιανουαρίου Ο Αλέξανδρος θεμελιώνει την Αλεξάνδρεια και επισκέπτεται το μαντείο του Άμμωνα.
331 Μέσα Απριλίου Η στρατιά προελαύνει από την Αίγυπτο προς την Μεσοποταμία.
331 16 Ιουλ. – 15 Αυγ. Διάβαση του Ευφράτη στη Θάψακο.
331 1 Οκτωβρίου Μάχη των Γαυγαμήλων.
331 24-25 Οκτωβρίου Καταλαμβάνεται η Βαβυλώνα.
331 19 Δεκεμβρίου Καταλαμβάνονται τα Σούσα.
331 Τέλος Δεκεμβρίου Η στρατιά προελαύνει από τα Σούσα προς την Περσίδα.
330 Τέλη Ιανουαρίου Ο Αλέξανδρος καταλαμβάνει, λεηλατεί και πυρπολεί την Περσέπολη.
330 Μάϊος Οι Σπαρτιάτες ηττώνται από τον Αντίπατρο στη Μεγαλόπολη.
330 Ιούνιος Καταλαμβάνονται τα Εκβάτανα.
330 16 Ιουλ.-15 Αυγ. Ο Βήσσος συλλαμβάνει και δολοφονεί τον Δαρείο.
330 Φθινόπωρο Εκτελείται ο Φιλώτας και δολοφονείται ο Παρμενίων.
329 Τέλος Απριλίου Διάβαση του Παροπάμισου.
329 Καλοκαίρι Διάβαση του Ώξου και σύλληψη του Βήσσου – Επιχειρήσεις στη Σογδιανή.
329 Καλοκαίρι Σύγκρουση με τους Σκύθες βορείως του Ιαξάρτη.
328 Άνοιξη Νέες επιχειρήσεις στη Σογδιανή.
328 Φθινόπωρο Ο φόνος του Κλείτου.
327 Αρχές άνοιξης Καταλαμβάνεται η Σογδιανή Πέτρα – Ο Αλέξανδρος παντρεύεται τη Ρωξάνη.
327 Άνοιξη Καταλαμβάνεται η Πέτρα του Χοριήνη.
327 Άνοιξη Η συνομωσία των  παίδων και η σύλληψη του Καλλισθένη.
327 Τέλος άνοιξης Η στρατιά εισβάλλει στην πρόσω Ινδία – Επιχειρήσεις βορείως του Κωφήνα.
326 Άνοιξη Καταλαμβάνεται η Άορνος Πέτρα, το τελευταίο οχυρό της πρόσω Ινδίας.
326 Άνοιξη Διάβαση του Ινδού και εισβολή στην κυρίως Ινδία.
326 16 Απρ. – 15 Μαΐου Μάχη με τον Πώρο. Πεθαίνει ο Βουκεφάλας.
326 Ιούνιος Διάβαση του Ακεσίνη.
326 Σεπτέμβριος Στις όχθες του Ύφασι οι Μακεδόνες αρνούνται να προελάσουν ανατολικότερα.
326 Οκτώβριος Η στρατιά αρχίζει την κάθοδο των πλωτών ποταμών προς τη θάλασσα.
325 Ιανουάριος Ο Αλέξανδρος τραυματίζεται παρ’ ολίγον θανάσιμα στη χώρα των Μαλλών.
325 Ιούνιος Ο Κρατερός με την κυρίως στρατιά προελαύνει προς Καρμανία μέσω Αραχωσίας και Δραγγιανής.
325 Μέσα Ιουλίου Ο Αλέξανδρος με το υπόλοιπο στράτευμα και το στόλο φτάνει στα Πάταλα
325 Τέλη Ιουλίου Ο Αλέξανδρος με το χερσαίο στράτευμα ξεκινά απ’ τα Πάταλα.
325 5 Οκτωβρίου Ο Νέαρχος αποπλέει από τα Πάταλα για τον παράπλου της Μεγάλης Θάλασσας.
325 Τέλη Οκτ – αρχές Νοε Ο Αλέξανδρος βγαίνει απ’ την έρημο και φτάνει στην πρωτεύουσα της Γεδρωσίας.
325 8 Νοεμβρίου Ο Νέαρχος αρχίζει τον παράπλου των ακτών της Ωρειτών.
325 Τέλος Νοεμβρίου Ο Νέαρχος αρχίζει τον παράπλου των ακτών των Ιχθυοφάγων.
325 Αρχές Δεκεμβρίου Ο Νέαρχος αρχίζει τον παράπλου των ακτών της Καρμανίας.
325 Μέσα Δεκεμβρίου Αλέξανδρος, Κρατερός και Νέαρχος συναντώνται στην Καρμανία.
325 Μέσα Ιανουαρίου Ο Νέαρχος αρχίζει τον παράπλου των ακτών της Περσίδας.
324 Τέλη Ιαν. – αρχές Φεβ. Ο Αλέξανδρος στις Πασαργάδες – επισκέπτεται τον τάφο του Κύρου.
324 Φεβρουάριος Ο Αλέξανδρος στην Περσέπολη – Ο Νέαρχος ξεκινά τον παράπλου των ακτών της Σουσιανής.
324 Μάρτιος Στρατός και στόλος συναντώνται στα Σούσα – Μικτοί γάμοι Μακεδόνων με ευγενείς Περσίδες.
324 Αύγουστος «Ανταρσία» των Μακεδόνων στην Ώπη – Ο Αλέξανδρος κηρύσσει τον τερματισμό του πολέμου.
324 Τέλη  Νοεμβρίου Η στρατιά στα Εκβάτανα – Πεθαίνει ο Ηφαιστίων.
323 Αρχές έτους Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στα βουνά των Κοσσαίων.
323 13 Ιουνίου Ο Αλέξανδρος πεθαίνει στη Βαβυλώνα.
323 Καλοκαίρι Η Ρωξάνη δολοφονεί την Στάτειρα με τη συνέργεια του Περδίκκα
323 Καλοκαίρι Πρώτη διανομή των σατραπειών και  Λαμιακός Πόλεμος.
311   Ο Κάσσανδρος δολοφονεί την Ρωξάνη και τον Αλεξάνδρο Δ΄.

2 Σχόλια

 1. Ο/Η Alexandros (Elassona) λέει:

  Ευχαριστώ για την ενημέρωση !!!

  Μου αρέσει!

  1. Ο/Η Xείλων λέει:

   Εγώ σας ευχαριστώ

   Μου αρέσει!

Τα σχόλια έχουν κλείσει.