Τόχαροι

στις

Τόχαροι πρίγκιππες σε τοιχογραφία του 6ου αιώνα μ.Χ., κοιλάδα Ταρίμ/Wall painting of "Tocharian Princes" from Cave of the Sixteen Sword-Bearers (no. 8), Qizil, Tarim Basin, Xinjiang, China. Carbon 14 date: 432–538 AD. Original in Museum für Indische Kunst, Berlin._ wikipedia

«Tocharian donors», with light hair and light eye color, 7th century CE fresco, Qizil, Tarim Basin, Xinjiang, China._

Wall painting of «Tocharian Princes» from Cave of the Sixteen Sword-Bearers (no. 8), Qizil, Tarim Basin, Xinjiang, China. Carbon 14 date: 432–538 AD. Original in Museum für Indische Kunst, Berlin._ wikipedia

Central_Asian_Buddhist_Monks Tarim 9th century frescoes
Central_Asian_Buddhist_Monks Tarim 9th century frescoes

cover image:

Europoid mask Lop Nur, China, 2000–1000 BCE_wikipedia