Ηράκλεια η Ποντική…….. «Ιστορία» Μέμνωνος (μέρος 2ο)

Ετικέτες

, , , , , ,

Ηράκλεια και περίχωρα κατά την Ελληνιστική περίοδο

Ηράκλεια και περίχωρα κατά την Ελληνιστική περίοδο

από την Βιβλιοθήκη του Φωτίου Α΄, Πατριάρχου του Βυζαντίου
απόδοση στα νεοελληνικά Περικλής Δημ. Λιβάς

         Ο πόλεμος εναντίον του Μιθριδάτη

[22] Μετά από αυτά, ξέσπασε ο θλιβερός πόλεμος μεταξύ Ρωμαίων και Μιθριδάτη, βασιλέα του Πόντου, με αιτία την πολιορκία της Καππαδοκίας. Ο Μιθριδάτης είχε αποκτήσει τον έλεγχό της, αιχμαλωτίζοντας τον ανηψιό του, Αράθη, όταν αυτός αθέτησε όρκο συμφωνίας που είχε συνάψει και σκοτώνοντάς τον με τα ίδια του τα χέρια. Αυτός ο Αράθης ήταν γιός του Αριαράθη και της αδελφής του Μιθριδάτη. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηράκλεια η Ποντική…… «Ιστορία» Μέμνωνος (μέρος 1ο)

Ετικέτες

, , , , , , ,

Χάρτης Ρωμαϊκής εποχής (264 π.Χ) με την Ηράκλεια υπογραμμισμένη (wikipedia)

Χάρτης Ρωμαϊκής εποχής (264 π.Χ) με την Ηράκλεια υπογραμμισμένη (wikipedia)

———————————–

από την Βιβλιοθήκη του Φωτίου Α’, Πατριάρχου του Βυζαντίου

απόδοση στην νεοελληνική Περικλής Δημ. Λιβάς

Ελάχιστα είναι γνωστά για τον ιστορικό συγγραφέα Μέμνωνα, ο οποίος εκτιμάται ότι έζησε τον 1ο αιώνα της σύγχρονης εποχής.  Συνέγραψε την τοπική ιστορία της Ηράκλειας Ποντικής, σημαντικής Ελληνικής αποικίας στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Αποσπάσματα του έργου αυτού, τα οποία συνιστούν αφήγηση περί ακμής και παρακμής, ενός από τα προπύργια του Ελληνικού πολιτισμού, διεσώθησαν με την Μυριόβιβλο, έργο του λογίου Βυζαντινού Πατριάρχη Φώτιου Α’, το οποίο αναφερόταν σε πολλούς συγγραφείς εκκλησιαστικής και θύραθεν παιδείας. Η χρονική περίοδος που καλύπτει το διασωθέν έργο εκτείνεται από το τυραννικό καθεστώς του Κλεάρχου (364-353 π.Χ) έως την κατάληψη της πόλης από τους Ρωμαίους (70 π.Χ). Συνέχεια ανάγνωσης

Η Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ετικέτες

, , , , , ,

Θυρεός ο οποίος απεικονίζει τα κράτη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας_χειροποίητη ξυλογραφίας 1510_πηγή wikimedia commons

Θυρεός ο οποίος απεικονίζει τα κράτη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας_χειροποίητη ξυλογραφία 1510_πηγή wikimedia commons

απόσπασμα από το έργο του Georg Ostrogorsky «Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους»
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 1978
Τίτλος πρωτοτύπου: GESCHICHTE DES BYZANTINISCHEN STAATES
Μετάφραση: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Επιστημονική εποπτεία: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΧΡΥΣΟΣ

———————————–

Η Ρωμαϊκή πολιτική θεωρία, ο Ελληνικός πολιτισμός και η Χριστιανική πίστη αποτελούν τα κύρια στοιχεία που καθόρισαν την εξέλιξη του Βυζαντίου. Χωρίς αυτά τα τρία στοιχεία είναι αδύνατο να κατανοήσουμε το Βυζάντιο. Η σύνθεση του Ελληνικού πολιτισμού με τη Χριστιανική θρησκεία στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οδήγησε στη γένεση του ιστορικού εκείνου φαινομένου που ονομάζουμε Βυζαντινή αυτοκρατορία. Συνέχεια ανάγνωσης

Ίππαρχος ο Νικαεύς (ή Ρόδιος)……….η απαρχή της Μαθηματικής Αστρονομίας

Ετικέτες

, ,

Copyright © Περικλής Δημ. Λιβάς 2015

Ακόμη και στην πλέον άτυπη συζήτηση περί αρχαίας αστρονομίας, δεν παραλείπεται ο χαρακτηρισμός του Ιππάρχου από την Νίκαια της Βιθυνίας, ως του μεγαλύτερου αστρονόμου της αρχαιότητος. Είναι προφανές ότι οι κατατάξεις που υπόκεινται στην κρίση περί μεγαλοσύνης, συνήθως παραμένουν κενές συγκεκριμένου νοήματος, στην παρακαταθήκη ανάλογων φράσεων της επιστημονικής ιστορίας. Ίσως όμως να μην είναι περιττό να υπογραμμίσουμε, πόσα λίγα γνωρίζουμε στην πραγματικότητα για την αστρονομία του Ιππάρχου και τις σχέσεις της με προηγηθείσες και ακόλουθες. [απόσπασμα από τις “Σημειώσεις στον Ίππαρχο” του ιστορικού της αστρονομίας Otto Neugebauer] Συνέχεια ανάγνωσης

Οι Φτερωτοί Ουσσάροι

Ετικέτες

, ,

Battle of Kircholm (1605)Γράφει ο Χείλων

«Είναι ιπποτισμός χωρίς προηγούμενο, είναι σθένος και μεγαλείο σε σημείο που είναι αδύνατο να φανταστεί κάποιος»

Cosimo Brunetti, 1676 (γραμματέας του Πολωνού βασιλέα & Μέγα Δούκα της Λιθουανίας Jan III Sobieski αναφερόμενος στους Φτερωτούς Ουσσάρους, σε επιστολή που απέστειλε στον μέγα Δούκα της Τοσκάνης Cosimo III deMedici).

——————————- Συνέχεια ανάγνωσης

Επίσκοπος Σεβήρος Σεμπούχτ (Σεβήρος ο Νισίβιος) 575 – 667 μ.Χ

Ετικέτες

, , , ,

Γράφει ο Περικλής Δημ. Λιβάς

Στην αρχαία οχυρωματική πόλη Νίσιβιν, γνωστή σήμερα ως Nusaybin στην μεθόριο Τουρκίας – Συρίας, στρατηγική γεωπολιτική θέση της Περσικής επικράτειας την εποχή της αντιπαλότητας με την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, γεννήθηκε ο Συριακής καταγωγής Severus Seboukht περί το 575 μ.Χ, ο οποίος έμελλε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην μεταλαμπάδευση των Ελληνικών επιστημών και την εκλαΐκευση της φιλοσοφίας. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία για την Εκκλησιαστική και επιστημονική ιστορία της ύστατης Συριακής αρχαιότητος, παρόλο που ελάχιστα στοιχεία θεωρούνται δεδομένα για την ζωή του. Συνέχεια ανάγνωσης

Blue Light Sets the Beat in Biological Pacemaker

Ετικέτες

, ,

ATS-75th-logo

News Release

June 22, 2015    American Technion Society


by Kevin Hattori

Technion researchers have successfully established a new approach for pacing the heart and synchronizing its mechanical activity without the use of a conventional electrical pacemaker. This novel biologic strategy employs light-sensitive genes that can be injected into the heart and then activated by flashes of blue light.

Short report provided by ATS

Read more at ATS‘s webpage

How anthrax spores grow in cultured human tissues

Ετικέτες

PNNL logoNews Release

June 22, 2015 • Pacific Northwest National Laboratory

by Greg Koller and Susan Bauer

New findings to help predict risk and outcomes of anthrax attacks

RICHLAND, Wash. – Cultured human lung cells infected with a benign version of anthrax spores have yielded insights into how anthrax grows and spreads in exposed people. The study, published in the Journal of Applied Microbiology, will help provide credible data for human health related to anthrax exposure and help officials better understand risks related to a potential anthrax attack.

The study also defined for the first time where the spores germinate and shows that the type of cell lines and methods of culturing affect the growth rates. Συνέχεια ανάγνωσης

Micro-tentacles for tiny robots to handle delicate objects

Ετικέτες

IOWA logo

News Release  

June 19, 2015Iowa State University

AMES, Iowa – The tiny tube circled an ant’s thorax, gently trapping the insect and demonstrating the utility of a microrobotic tentacle developed by Iowa State University engineers.

 

A micro-tentacle developed by Iowa State engineers spirals around an ant.  Photo courtesy of Jaeyoun (Jay) Kim.

A micro-tentacle developed by Iowa State engineers spirals around an ant. Photo courtesy of Jaeyoun (Jay) Kim.

Συνέχεια ανάγνωσης

ALMA Precisely Measures Black Hole Mass

Ετικέτες

, ,

NRAO_logoPress Release

June 18, 2015National Radio Astronomy Observatory

by Charles Blue

Supermassive black holes lurk at the center of every large galaxy. These cosmic behemoths can be millions to billions of times more massive than the Sun. Determining just how massive, however, has been daunting, especially for spiral galaxies and their closely related cousins barred spirals.

Composite image of the barred spiral galaxy NGC 1097. By studying the motion of two molecules, ALMA was able to determine that the supermassive black hole at the galactic center has a mass 140 million times greater than our Sun. The ALMA data is in red (HCO+) and green/orange (HCN) superimposed on an optical image taken by the Hubble Space Telescope. Credit: ALMA (NRAO/ESO/NAOJ), K. Onishi; NASA/ESA Hubble Space Telescope, E. Sturdivant; NRAO/AUI/NSF

Composite image of the barred spiral galaxy NGC 1097. By studying the motion of two molecules, ALMA was able to determine that the supermassive black hole at the galactic center has a mass 140 million times greater than our Sun. The ALMA data is in red (HCO+) and green/orange (HCN) superimposed on an optical image taken by the Hubble Space Telescope. Credit: ALMA (NRAO/ESO/NAOJ), K. Onishi; NASA/ESA Hubble Space Telescope, E. Sturdivant; NRAO/AUI/NSF

Συνέχεια ανάγνωσης